Обикновен шперплат (без филм)

Обикновенният шперплат (без филм) е продукт, получен при слепване на 3 или повече листове развит фурнир при взаимноперпендикулярно разположение на направленията на дървесните влакна. Използваната като лепилна връзка фенолформалдехидна смола прави слепването на фурнирните листи високоустойчиво на атмосферни влияния, микроорганизми, студена и гореща вода. Взаимноперпендикулярното разположение на влакната на отделните фурнирни листи гарантира изключително добрите механични качества на шперплатния панел като: здравина и стабилност, висока устойчивост на удари, вибрация и напрежение.
Шперплатът реагира на температурни влияния много по-добре от металите и пластмасите. Понася студа значително по-добре от топлината. Температурният диапазон, в който може да бъде използван без промени във външния му вид и механичните качества, е по-широк от 100°С.
Шперплатът е подходящ материал за шумоизолация. Ефективността на изолацията зависи от плътността на изолационния материал, а шперплатът има по-добро съотношение плътност–шумоизолация в сравнение с други материали (съгл. EN 13986).
За производството на обикновен шперплат MaxPly™ се използва предимно топола, бреза, липа и иглолистна дървесина. При композирането на шперплатните плочи могат да се получат и комбинации от различни дървесни видове.
Емисиите на формалдехид са ниски и отговарят на изискванията на стандарт EN 717-2., т.е. на изискванията за клас Е1 (най-безопасно).
Качества, класифицирани според външния вид на повърхността (съгл. EN 635): Класификацията на шперплата според външния вид на повърхността се извършва въз основа на два показателя – броят на дефектите като естествени характеристики на дървото и дефектите, причинени по време на производствения процес.
Качествата за шперплат от топола/липа съгл. EN 635-3 са следните: E, I, II, III, IV. Те отговарят съответно на качествата A, AB, B, BB, C според стария стандарт БДС 384-76.
Качествата за шперплат от бреза съгл. EN 635-3 са следните: B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C.
Качествата за шперплат от иглолистна дървесина съгл. EN 635-3 са следните: Bx/Bx, Bx/CPx, CPx/CPx, CPx/Cx, Cx/Cx.

Предимства
 • висока издрържливост
 • лек
 • отлична устойчивост и здравина
 • лесен за покритие с подходяща смола
 • възможност за комбиниране с други материали
 • висок контрол на качеството
Приложения
 • изграждане и строителство
 • мебелното производство
 • производството на дограма
 • корабостроене
 • вагоностроене
 • автомобилната индустрия
 • спортни съоражения(ски, сноубордове и др.)
 • детски играчки
 • опаковки
Технически характеристики
Размери, mm
2440 х 1220, 1220 x 2440, 2500 х 1250, 1250 x 2500, 1525 x 1525
Дебелина, mm
4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 21.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0
Допустимо отклонение в дължина (ширина)
+/- 0.2mm
Качество на лицето на фурнира
Топола/липа: I, II, III, IV; Бреза: B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C; Иглолистна дървесина: Bx/Bx, Bx/CPx, CPx/CPx, CPx/Cx, Cx/Cx
Брой на слоевeте
от 6 до 21, в зависимост от дебелината
Качество на повърхността
гладка
Основа
топола/липа, бреза, иглолистна дървесина или комбиниран шперплат
Клас на емисиите на формалдехида
E1 (до 8 mg на 100g напълно изсушен фурнир)
Устойчивост на вода
MR (влагоустойчив) или WBP (устойчив на теста – варене 24 часа във вода) означен
Съдържание на влага, максимално
10 ± 2 %.
Отклонение от правия ъгъл след обрязването
до 1 mm/m
Отклонение от номинална дължина и ширина (според EN 315)
± 3.5 mm
Сила на слепване
в сухо състояние: над 2.0 MN/m2;
в сухо състояние: над 2.0 MN/m2.
Максимална устойчивост на огъване
не по-малко от 1.5 MPa (основа топола/бук), не по-малко от 1.0 MPa (комбинирана основа)
Максимална устойчивост на опън
не по-малко от 40 MPa
Сертификати
EN 13986, EN 636-2, EN-314-2