Профил

MaxPly™ е модерна, бързо развиваща се компания, един от водещите производители на българския пазар за дървообработване. Ние произвеждаме висококачествени шперплат и фурнир от естествена бреза, топола, липа и иглолистна дървесина и сме лидери в този сектор на местнo ниво. Ние продаваме нашите продукти под регистрираните търговски марки MaxPly®, EuroBirch® и EurоPine®.

Като се възползваме от най-добрите характеристики на суровината – бреза, топола, липа и иглолистна дървесина, от нашите съвременни производствени методи, както и от знанията и опита на нашите служители, ние можем да предложим устойчиви и екологични решения на нашите партньори в промишленото строителство, жилищното строителство, производтсвото на машини и съоражения, производството на мебели, транспорта и много други индустрии. Нашите продукти – шперплат и фурнир се дистрибутират в страни като България, Румъния, Турция, Франция, САЩ, Белгия, Македония, Алжир, Гърция, Сърбия, Италия, Австрия, Германия, Албания, ОАЕ, Саудитска Арабия и Катар и са високо ценени поради тяхното качество и конкурентни цени.

Успехът ни е пряк резултат от усилията на нашите специалисти в България и чужбина, които са допринесли изключително много за позицията на MaxPly™ към момента и на нашите клиенти, които подпомагат компанията ни в непрекъснатото развитие на бизнеса и продуктите.

От най-голямо значение за MaxPly™ е да отговорим на точните изисквания на клиента. Ние се опитваме да експериментираме, за да намерим по-добър начин, а нашата цел е напълно да отговаряме на нуждите на всеки клиент. Ето защо ние постоянно работим над усъвършенстване на характеристиките и свойствата на продукта, над оптимизация на обслужването и взаимната връзка с клиентите. С цел подобряване обслужването и ефективна реакция относно нуждите на клиента, стартирахме използването на най-новите информационни технологии, както и непрекъснато следим за промените в развитието на компютърните системи.Строгите изисквания към доставчиците на суровини и високата производителност на екипа ни гарантират високо качество на продукцията и позволяват изпълнението на поръчки в срок.

Производството на шперплат от бреза, топола, липа и иглолистна дървесина все още се характеризира със значителни възможности за развитие. Ние вярваме, че е и ще остане еднo от най-ползотворните приложения на тези видове дървесина.

Тази информация е предназначена за удобство на нашите купувачи и крайни потребители. Надяваме се, че нашите усилия заедно с отличните качества на продуктите MaxPly™ ще ви помогне да увеличите ефективността на вашия бизнес и постигане на високи резултати.

Kлючови цифри

 • 35 000 m3 шперплат – годишен производствен капацитет
 • 45 000 m3 фурнир – годишен производствен капацитет
 • 100% брезов, тополов, липов и иглолистен фурнир
 • 12 страни за продажби
 • 1 производствена фабрика в България

Предимството да работите с MaxPly™

 • Широка продуктова гама с високо качество на шперплата.
 • Стабилно производство на големи обеми и възможност за допълнителни поръчки.
 • Оптимизиран и гъвкав производствен процес с цел винаги да бъдем в състояние да се приспособим към нуждите на нашите партньори.
 • Строго изпълнение на нашите договорни задължения дори и по време на тежките времена на недостиг на шперплат.
 • Персонален мениджър в MaxPly™: бърз отговор на искания, планиране на покупките, мониторинг на статуса на поръчката, както и информация за специални оферти.
 • Съдействие при разработване на индивидуално решение.
 • Оптимална логистика, дължащa се на удобното географско разположение на производствените фабрики.